ปิด

Project for Alice D.

Hi Alice D., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I have a startup permanent makeup line that i need to go live with through social media ports like facebook and instagram and need someone to manage and keep up with the competion by posting, following, liking comenting..etc

ทักษะ: ออกแบบชิ้นงานโฆษณา, การโฆษณา, การเขียนข้อความโฆษณา, การตลาด Facebook, Instagram

ดูเพิ่มเติม : Hi there, I need some business card design urgently. If you think you are best candidate for this project please tell me somethi, Hi, I need a creative logo for a new concept called \ LiveShop\ . It\ s basically a live FaceTime or Skype call from a retail st, please somebody help me i m trying to write a very good song for a project and i need help in making the following rhyming words, hi i need to configure freepbx and asterisk upon a project we have really quick and easy stuff thanks, details chk flash project, chat msn yahoo online project, chat asp net code project, bid details data entry project, admission details maintainance system project java, admission details maintainance system project, journal details task website project, contact details meat market project, details remote desktop project work, voice chat using bluetooth j2me project, chat program source code project

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 5 บทวิจารณ์ ) Utica, United States

หมายเลขโปรเจค: #15385639

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $10 สำหรับงานนี้

Al1s

Hired by the Employer

$10 USD / ชั่วโมง
(1 บทวิจารณ์)
3.8