ยกเลิก

troubleshoot issue with MS SQL Server

MS SQL Server is getting locked on its own. please reach me on +91-9820791389 for more details.

ทักษะ: การบริหารฐานข้อมูล, Microsoft SQL Server

ดูเพิ่มเติม: windows server iis sql, asp sql 2005 issue, radius server sql backend, pubuser sql connection issue, sql 2000 speed troubleshoot, online server sql crack, joomla sql integration issue

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12021717

freelancer จำนวน 4 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹5826 สำหรับงานนี้

globalitprovider

Hello Sir your number is switched off please ping me here or call me +918440044433 For further communication, please add me on skype : globalitproviders

₹5777 INR ใน 0 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.2
₹8000 INR ใน 3 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.1
ejdmfl2016

Hello, I propose the following steps to implement the action plan of the project. Any questions, contact me. Regards,

₹7777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
viquaralam

Hello there, Though I am a beginner on freelancer, but I have around 9 years of experience in an MNC with abround 8 years on SQL Server development including stored procedures, SQL functions, DDL, DML statements et เพิ่มเติม

₹1750 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0