ปิด

Installation crew of heavy desk

Hi

I am Ethan Chong from EVIS, Smart desk is our product. A desk with electric motors that can adjust the height of the desk. I need a delivery + installation team for this product.

Please get back to me soon.

Regards

Removed by Freelancer.com Admin

ทักษะ: เบ็ดเตล็ด, การจัดส่ง, แรงงานทั่วไป, ช่างซ่อม, การติดตั้ง

สถานที่: Malasia

ดูเพิ่มเติม : steelcase model numbers, steelcase leap assembly instructions, steelcase gesture assembly, steelcase chair manual, steelcase chair repair manual, how much does it cost to move a couch, steelcase assembly instructions, steelcase desk disassembly, need java freelancer, need catia freelancer, need job freelancer arabic english translation, need win32 freelancer, translation company need vietnamese freelancer, web design developer work need com, com freelancer site php, need symfony freelancer, need myspace freelancer, need embedded freelancer, need audio freelancer, need pr5 freelancer

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Malaysia

หมายเลขโปรเจค: #17830334