ปิด

Convert ASP to .NET -- Urgent

Hello,

I need to convert an ASP form to ASPX. and update API connections

ทักษะ: .NET, ASP, ASP.NET, Visual Basic

ดูเพิ่มเติม : convert asp net joomla, windows form application convert asp net web application, rss currency convert asp net code, offer vb6 convert asp net service, convert asp net website , convert asp net web application windows application, convert asp net page dotnetnuke module, convert asp net mysql php, convert asp net lamp, convert asp net j2ee, convert asp net dreamweaver, convert asp net app remoting, convert asp net, convert asp net page word document, convert asp net php

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 31 บทวิจารณ์ ) faridabad, India

หมายเลขโปรเจค: #17375223

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $122 สำหรับงานนี้

arjunagroup

Experienced and capable to delivering ASAP. depends on the size and number of pages. masterpages will help a lot for quick solution. Relevant Skills and Experience 11 years of experienced from asp to .net core is my เพิ่มเติม

$166 AUD ใน 10 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.0
$100 AUD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
merash107

Tengo experiencia con visual Studio 2010, 2012, 2015 con lenguajes visual basic y C# con ORM y se me hace sencillo cambiar un proyecto de asp tradicional a asp .net Relevant Skills and Experience Asp .net Entity frame เพิ่มเติม

$111 AUD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
chirag76

hello sir, I have a 5+ of experience in .net framework and I have do work on asp.net and mvc and api and also working in bug resolving & issues

$111 AUD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0