ยกเลิก

Edit Something Design / Fashion paper

Need to get my paper copy edited for a conference. Its on design, fashion and anthropology

ทักษะ: Copy Editing, การตรวจแก้

ดูเพิ่มเติม : articles on fashion trends, saturday telegraph magazine, fashion news daily, the guardian fashion, fashion news india, fashion industry news, report design template word, fashion news 2017, i need a graphic artist to design something for me, i have a fashion clothing design but i need money to start it, fashion design skills you need, need copy research paper, web design thesis paper, web design developer work need com, latest won projects need photo edited photoshop

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Chennai, India

หมายเลขโปรเจค: #14923290

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹7916 สำหรับงานนี้

₹7778 INR ใน 3 วัน
(184 บทวิจารณ์)
6.4
lorengs

Good evening. I possess strong experience assessing and correcting a wide variety of research content and can offer your text genuine, authentic and precise reviewing. Relevant Skills and Experience I'm a translator, เพิ่มเติม

₹8333 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Humiyan

Dear sir I am a graphic designer,hopefully i am capable of doing something different for you. If you hire me i will ensure you that, i will complete your job as soon as i can with your 100% satisfaction as well. เพิ่มเติม

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0