ปิด

Project for Arif M.

Hi Arif M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

ทักษะ: การตรวจแก้, PDF, Powerpoint

ดูเพิ่มเติม : Hi beehive3d, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat., Hi I have done lots of jobs like this but your specification is too vague. What kind of data and how much are you talking about, Hi! I\ m looking someone who can gather inf, Hi, I am Erp Project manager and C# .NET Framework Developer currently employed in one of the biggest software development comp, Hi I am a fast and experience data entry operator and I’m very interested in your job post involving data scrapping. I have g, Write an iPhone application Hi,i have done unity3d project and i want to convert mac build in dmg build so if any one know how , hi i m web designer and web creator, i would like to design an outfit with african fabrics but i noticed a problem on new generation and i will like to research on t, hi i m virtual assistant, i noticed your profile and would like, hi! i bidded to your project but my offer wasnt exact if you already have a cloud based student attendance system already ill wr, hi webexpertssss i noticed your profile and would like to offer you my project i have few website correction and reset the pw fo, hi i need to configure freepbx and asterisk upon a project we have really quick and easy stuff thanks, hi i bidded to your project but my offer wasnt exact if you already have a cloud based student attendance system already ill wri, hi hegenabo i noticed your profile and would like to offer you my project we can discuss any details over chat it is editing sho

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Indonesia

หมายเลขโปรเจค: #16072928

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ Rp133333 สำหรับงานนี้

Arif4000

Hired by the Employer

Rp133333 IDR / ชั่วโมง
(404 บทวิจารณ์)
6.6