ปิด

build a Web sender to sms from third party API

Create a webpage to send sms using a third party website (plivo) via API key

ทักษะ: Email Developer

ดูเพิ่มเติม: joomla api sms gateway, sms enabled web app, sms sender website, set clickatell api sms, sms text web development, sms icq web, sms form web, online sms sender, sms sender, web build tenders

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12194677

freelancer จำนวน 4 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹3200 สำหรับงานนี้

₹4444 INR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
MrCodeforme

I have been working as a software developer for the past 5 years. I have gained experience in many languages and have build various applications and websites. I am currently a senior developer and I work with many diff เพิ่มเติม

₹1500 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
bluetech20

Before Award To Any Freelancer Please Discuss With us For Your Project -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- We have gone through the details you have provided. We are Reall เพิ่มเติม

₹1300 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
whatuwantmetodo

Hi, I have 7 years of experience with SMSC. We can develop this for you fast. As it seems you have already HTTP connectivity ready. we just need to create a web page and upload Text and numbers (text of xls/csv) as เพิ่มเติม

₹5555 INR ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0