ปิด

Promoter

I need someone to bring in 100 people in the USA to an Internet Service.

This is an Internet Service Provider (ISP) This project is to get 100 signups.

We have Dialup service with a High Speed Accelerator. The website address is http://www.uglide.com

ทักษะ: การตลาดทางอินเทอร์เน็ต

ดูเพิ่มเติม : promoter promoter, promoter, bring, usa service, need promoter

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ )

หมายเลขโปรเจค: #133

freelancer 6 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $908 สำหรับงานนี้

WebFantastics

We need to know a lot more.

$1000 USD ใน 90 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
elecintel

Good day to you! After details go through the description, I am confident to tell you that we are able to deliver our works accordingly and will only mark it as complete upon of your full satisfaction. Our bid is fo เพิ่มเติม

$800 USD ใน 25 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
juthika

We can provide you your required number of 100 persons for your mentioned purpose.

$500 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
jkborda

As an experienced promotional and small business consultant, and with a degree in communications, my knowledge of the use of advertising and publications relations is necessary in getting the target public to recognize เพิ่มเติม

$1200 USD ใน 45 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
applicasoft

It seems that your pages already tuned up professionally. The only thing you need to do in our opinion is spend $300 for Overture advertisement $300 for yahoo directory placement $300 for google adwords and about $100 เพิ่มเติม

$1500 USD ใน 90 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
infosolutionsi

Firstly, hello to all of you. Let's discuss your project, what features can be developed by [login to view URL] do not commit unless we can meet that commitment. Please visit the sites :- [login to view URL], [login to view URL], made เพิ่มเติม

$450 USD ใน 25 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0