เปิด

Build a bulk email validation software to run on Mac OS

This is a simple task for someone who knows what they are doing. Please do not just cut and paste your reply, it will be deleted. give a price for the up and running Bulk Email Validation platform using multiple IPs. The software should be able to validate and score bulk email addresses in batches of 5000

ทักษะ: ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, PHP, การทดสอบซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : free bulk email sender email extractor software, bulk email marketing software, bulk email creation software, bulk email sending software, bulk email creation software gmail, bulk email creating software, bulk email creation software taking namelast, email marketing mac os, run net mac os compiled mono, cheap bulk email sender software, bulk email sender software, bulk email sender software million, free mac os x software, mac os x software, mac os x software developer, software cad mac os x, free bulk email verifier software, bitcoin mac os build, email parser software for mac

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Truro, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #31812610

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ £93

(147 รีวิว)
6.1
hoesoftware

Hello, This is velrajan from chennai, INDIA. I am a digital marketer as well as developer. I have developed a utility yesterday for my own usage to validate the emails in java. The tiny exe will do the following job, เพิ่มเติม

£250 GBP ใน 3 วัน
(66 รีวิว)
5.9
vinodmalviya5436

Hi, I have reviewed your job post and understand that you need a React.js developer. Your job requirements are matched with my skills, and I can complete this job in the desired time frame. I am a professional Website เพิ่มเติม

£10 GBP ใน 7 วัน
(8 รีวิว)
3.0