ปิด

acoustic echo cancellation with double talk detection

I have already implemented the code for acoustic echo cancellation with double talk detection in Matlab but I am getting some errors and not able to sort it out. Can you please help me in this regard. Possibly the input signal what I have considered ([login to view URL] talk signal) may also be wrong. I shall send the code and also the pdfs. Please help me as early as possible.

I have used the fdfaf function from matlab but mostly I want to use pbfdaf function. The DTD three files i have attached., each is crosscorrelation between far end, microphone and error signal all must be executed anf finally noise gate to be used to attenuate the background noise in the output of filtered signal.

ทักษะ: อัลกอริทึม, วิศวกรรม, คณิตศาสตร์, Matlab and Mathematica

ดูเพิ่มเติม : geigel double talk detection, geigel algorithm, double talk detection matlab, speex acoustic echo canceller, asynchronous acoustic echo canceller, speex acoustic echo canceller working exmaples, acoustic echo canceller companies, acoustic echo canceller java, windows virtual echo cancellation driver, android sip echo cancellation, acoustic echo cancellation java, acoustic echo cancellation, java echo cancellation, jni echo cancellation, speex acoustic echo cancellation java, jspeex acoustic echo cancellation, acoustic echo cancellation aec java, java acoustic echo cancellation implementation, android acoustic echo cancellation

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Pune, India

หมายเลขโปรเจค: #18006732

freelancer 9 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹21197 สำหรับงานนี้

dinhfreedom

-------------------------------Best result on time && Master in Matlab and Algorithm!------------------------------------- Hello, dear! I have read your proposal and I am very interesting in your project. I have goo เพิ่มเติม

₹20000 INR ใน 10 วัน
(53 บทวิจารณ์)
6.2
bchandra1955

Professional acoustic engineer with 8 years of MATLAB experience..................................................... earlier I had done acoustic coding in FORTRAN Now I am using MATLAB 2018a

₹25000 INR ใน 10 วัน
(130 บทวิจารณ์)
6.3
leon0209

Dear Client, I have master degree in signal processing. I handled many works in speech processing/audio like filtering, preprocessing, segmentation, prediction/classification of speaker and utterance. Do you have sa เพิ่มเติม

₹16666 INR ใน 6 วัน
(35 บทวิจารณ์)
5.3
rizwanmpec

Expert in Matlab, Simulink, Power System, Signal Processing, Image Processing Artificial Intelligence. Excellent in Electrical Engg. Filter designing, FDA Tool, Signal generation, FFT analysis. I can do this work. Pl เพิ่มเติม

₹18888 INR ใน 10 วัน
(10 บทวิจารณ์)
3.9
YellowGoldenStar

Fantastic project! If you see my profile, you can know I am a professional in that field. I can complete your project in 1 day. I am sure. If you give me a chance to discuss, you will recognize my ability. Budgets เพิ่มเติม

₹19999 INR ใน 1 วัน
(3 บทวิจารณ์)
3.5
yjping1986

Dear Sir. I have a rich experience in MATLAB, signal processing and statistical analysis. I will complete your project as you desire.

₹30000 INR ใน 7 วัน
(8 บทวิจารณ์)
3.5
general985

Hello sir. I'm excited about your project, because I've really rich experience in MATLAB & Algorithm Programming. I've developed many projects similar to yours and excellent skills. If you award me, I'll provide won เพิ่มเติม

₹20000 INR ใน 10 วัน
(3 บทวิจารณ์)
1.5
MathsMasterA

Very interesting project! If you see my profile, you can know I am a mathematics professional. I major in analysis, calculus, statistics, numerical computation, fractal geometry and chaos dynamics as well as elementa เพิ่มเติม

₹18000 INR ใน 3 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.5
packianaveen123

Hi there..I have 2+ years in matlab.I have done many projects related signal processing.i read your description I tought i can do it.

₹22222 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0