ปิด

HPI SUPPORT STAFF, BIOS FIXING NEEDED, ONLY FOR HPI WORKERS

I need an HPI tech support staff to fix something in my computer, it MUST be an actual HPI support tech because the work consist in stamp or tatoo the BIOS of a new ENVY CURVED with the serial and part number that went erased after a failed BIOS upgrade.

ทักษะ: Cisco, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม, ผู้ดูแลระบบ

ดูเพิ่มเติม: want web designed cats, project moustafaa, needed consultant voip engineer, need serious writers team, looking workers online, freelancer account workers hires

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Argentina

หมายเลขโปรเจค: #14922933

freelancer จำนวน 3 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $155 สำหรับงานนี้

jinzhenzhu8691

- LabVIEW, MATLAB - Arduino, Pic series micro controller - PCB design, Protel, AltiumDesignr, Proteus - My Experience BLE, RF, Automatic control system Relevant Skills and Experience - LabVIEW, MATLAB - Arduino, เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.4
$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
shyamtalekar

Hands on experience in Linux Operating System, Puppet Configuration Management, Shell Scripting and Networking Relevant Skills and Experience Hands on experience in Linux Operating System, Puppet Configuration Managem เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0