ยกเลิก

MAX7219 with PIC18F2550 Dot Matrix

I need assistance in getting a working model of my DOT Matrix project! This will be my third attempt on getting this working without any luck.

I have made the design files with using Eagle software and program it using MikroC using the PIC18F2550 controller which I will provide once the project has been awarded.

I will need a sample code using MikroC along with any required revisions to my current design files.

Payment

5% To start

45% After any required Eagle Revisions

50% upon getting a working model with the proper 18F2550 programming

ทักษะ: วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว, วิศวกรรม, ไมโครคอนโทรลเลอร์

ดูเพิ่มเติม : rs232 driver sample code, sample code using microsoft internet transfer control vb6, free dos dot matrix, max7219 pinout, max7219 registers, 1088as, max7219 circuit, php sql sample code, php mysql sample code, sample code joomla search engine docman, checkbox sample code extjs, wpf report sample code, outlook 2007 sample code plug, sample code integrate ccbill payment, dot matrix pic code, mips sample code double precision matrix multiplication, dot matrix code microcontroller, code dot matrix printing, dot matrix printer interface code microcontroller, dot matrix printing code project

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 31 บทวิจารณ์ ) Alamo, United States

หมายเลขโปรเจค: #17787931

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $578 สำหรับงานนี้

aliserbetci

Hi, I am electronic engineer and I have worked over 6 years on embedded systems. I have worked with other pic series and I have max7219 module but I used it for arduino. Also I have good experience in with Eagle mostl เพิ่มเติม

$600 USD ใน 14 วัน
(36 บทวิจารณ์)
6.5
$555 USD ใน 15 วัน
(9 บทวิจารณ์)
4.1