ปิด

Numerical Models to analysis Overtopping wave capacity for sea dyke

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₫10888888 สำหรับงานนี้

₫11944444 VND ใน 10 วัน
(16 บทวิจารณ์)
4.0
₫11944444 VND ใน 5 วัน
(9 บทวิจารณ์)
3.5
bahaa63

............................................................................................................................

₫6666666 VND ใน 2 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.4
davidngo817

-------------------- Mathematics & Numerical analysis Master / Matlab expert ------------------------- Relevant Skills and Experience Mathematics, matlab Proposed Milestones ₫11944444 VND - 1

₫11944444 VND ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₫11944444 VND ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0