กำลังดำเนินการ

Transcribe three pages of text (from a JPG-based PDF) into a text file.

I have three pages of text, but the file is in JPG format, in a PDF. I need someone to type out the file, into text, and convert it to a Microsoft Word document, that I can edit as a text file.

I need the same formatting (line spacing, use of bold, italics, etc) that appears in the image file.

ทักษะ: อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)

ดูเพิ่มเติม : convert pdf to a word document, convert pages to word document, convert jpg to word document, Transcribe PDF, transcribe image, Text from image, text file, pdf transcribe, pdf into microsoft word, pdf file in text, Jpg to pdf, english text jpg, edit word file, pdf convert jpg, transcribe format, line pdf word, edit pages microsoft word, convert line word pdf, pdf image edit, convert pdf line

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) East Hampton, United States

หมายเลขโปรเจค: #7577416

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $28 สำหรับงานนี้

TypingxpertRehan

can you share me the jpg images please? i am pretty good in formatting, and typing with accuracy, please pm, share the files, and i will handle rest thx

$30 USD ใน 1 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.8
mslanamaria

Propunerea nu a fost încă furnizată

$25 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
anjarina1982

Hello, My typing speed is around 50 words per minutes. I've worked on Excel & Access for the past 10 years for multinational companies. I'll be 100% dedicated to your project to make sure I reach the given target. เพิ่มเติม

$35 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
scorpioangry55

Hi, I'm ready to work. I can start immediately. You can contact with me at any moment to discuss your task.

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
danieldani86

A proposal has not yet been provided

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0