Find Jobs
Hire Freelancers

English to Oriya Document Translation

$2-8 USD / hour

ปิดแล้ว
โพสต์ ประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา

$2-8 USD / hour

I am looking for a proficient translator who can accurately translate a general document from English to Oriya/Odiya. Here is what the project entails: - The word count of the document is estimated to fall between 1000-5000 words. - I seek a translator who can ensure the correct transliteration of industry-specific terms and local dialect terms from English to Oriya. - Please consider that the lowest price bid would be given preference, but experience and qualifications will also highly impact the acceptance of the bid. The ideal freelancer for this project should possess: - native or near-native proficiency in both English and Oriya. - experience in translating general documents. - a good understanding of industry-specific terms. Total word count - 1700 Looking forward to receiving your proposals. Make sure to mention relevant experience and your proposed fee.
รหัสโปรเจกต์: 37827832

เกี่ยวกับโปรเจกต์

16 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 17 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
16 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $5 USD/ชั่วโมง สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, We are a group of native and professional translators who provide high quality and error-free translations. We are very interested in your translation project. Our NATIVE English to Oriya translators could help you with it. If you need it done faster, let me know as it may be possible. Our most important goal is high quality and we understand that this is the top priority of most clients to make sure their business grows in an efficient way. That’s why all our translators are native and they are all trusted translators who have been working with us for a long time. Don't hesitate to contact us if you are interested, we are sure we will not let you down. Thank you.
$5 USD ใน 40 วัน
4.8 (139 รีวิว)
6.4
6.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, Welcome to Vsion Translators Hope you are doing great. We are the most professional translation agency on this platform with over 8 years of experience and are ready to deliver 100% results on your project, We believe - we are the best choice to handle this project. we would like to translate your document from English to Oriya and can provide you with a high-quality professional translation service. Our team members are highly skilled translators who are qualified in their respective fields. We will complete the task according to your requirements. You can see completed projects from our professional profile: https://www.freelancer.com/u/Vsion2 WHY WILL YOU CHOICE Vsion Translators? ✔100% manual/human native translation with training in language ✔Native speakers with training in language translations. ✔We never use any machine software or Google translation ✔100 % satisfaction guaranteed ✔Unlimited revisions until you are happy with the results. Kindly leave a message through the message function for further information, we would be very happy to have the chance to assist you further with your project. Best Regards Vsion Translators
$5 USD ใน 1 วัน
5.0 (169 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
"En tant que traducteur, je suis le maître de la transformation linguistique, jonglant avec les nuances subtiles des mots pour transcender les frontières linguistiques. Mon engagement envers la fidélité et la fluidité linguistique se reflète dans chaque traduction, faisant de moi le pont entre les cultures et les langues. Mon monde est un kaléidoscope de mots, où la précision et l'élégance s'entrelacent pour créer une communication universelle et impactante."
$5 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, sir I saw You remanded Video And Video Editing And content Creation Platforms I Have 8 Years of experience. And This Type Of Video I can Make For You. Only I Offer You the Best Service At a Cheap Price With Fast Delivery Service. let's work Together And achieve Success. For Any Further Inquiries feel free to ask Me Your Satisfaction is My First Priority. I am Waiting for Your Reply
$5 USD ใน 60 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Hiring Manager, I'm a native Oriya speaker with proficiency in English and experience in general document translation. I ensure accurate transliteration of industry-specific terms. My fee for the project is $2. Looking forward to working with you. Best regards, Md Habib Ullah
$2 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I can translate the desired language in a culturally appropriate manner, paying attention to grammar rules. I have experience translating a storybook provided by the Swiss public library management in 2 days. I'm looking forward to working with you. Have a great day...
$4 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Client I am writing to propose my professional translation services for your English to Oriya translation needs With fluency in both languages and extensive experience in translation I am confident in delivering accurate and culturally appropriate translations tailored to your requirements My approach ensures meticulous attention to detail maintaining the original meaning and style while effectively conveying it in Oriya I utilize linguistic expertise and cultural understanding to produce high quality translations that resonate with your target audience Furthermore I am committed to timely delivery and open communication to ensure your project's success I am eager to contribute to your goals and exceed your expectations with my translation services Thank you for considering my proposal I look forward to the opportunity to collaborate with you
$2 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi! My name is Hüseyin and I would like to apply for a translator position with this application letter. I believe that I have the qualifications and experience to meet your translation needs. I would like to introduce myself briefly. I am studying. I am also a student. I am sure I will be able to do this job for you. I am interested in and love many languages. Also, you can rest assured that you can trust my language abilities. Although my native language is Azerbaijani, I am also fluent in languages ​​such as Turkish and English. With my written and oral translation skills, I can understand and communicate complex issues accurately. If I have the opportunity to work with you, I undertake to work devotedly, cooperate and complete your projects on time and with high quality. I would be happy to contact you when you are available. Thank you for considering my application.
$3 USD ใน 20 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
عزيزى [العميل]: أنا متخصص في مجال الترجمة، وأتطلع إلى خدمتك بتقديم ترجمة دقيقة وموثوقة بفضل خبرتي ومهاراتي في [الانجليزية،الاوديا] أضمن لك ترجمة ممتازة تلبي احتياجاتك بدقة واحترافية. مع فائق الاحترام: [محمدرضا]
$5 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a dedicated and detail-oriented English to Oriya translator, I have the necessary competence to complete your project with precision and efficiency. My specialization in medical translation has honed my ability to deliver accurate results even within tight deadlines. Most importantly, my familiarity with both English and Oriya, accentuated by my native-level proficiency in both languages, is something that can significantly contribute to the successful completion of this project. Throughout my career, I've had extensive experience translating a broad range of documents, including those with technical and industry-specific terms. This expertise allows me to not only accurately convey the content from one language to another but also ensure that any regional dialects are aptly represented. Moreover, my exceptional organizational skills will enable me to approach this task with a meticulous plan, guaranteeing the consistency and quality you are seeking. Rest assured that choosing me for this assignment would be the right choice for your requirements. My proposed fee aligns reasonably with the market rates while ensuring you receive top-notch work that precisely captures the essence of your document at hand.
$5 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Client, I am excited to place my bid on your project. After reading the project description carefully, I am confident in my ability to deliver the results you need. I have 1 year of experience in [relevant field] and have worked with clients from diverse industries. My expertise lies in [specific skills or services relevant to the project], and I am well-equipped to tackle the tasks outlined in your project description. In addition to my technical skills, I am known for my strong communication skills, attention to detail, and ability to meet deadlines consistently. I am confident that I can provide you with top-quality work that meets or exceeds your expectations. Please feel free to contact me if you have any questions or need further information. I look forward to the opportunity to work with you and contribute to the success of your project. Best regards, Omar
$10 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am reaching out to offer my professional English translation services to support your project needs. With [3] years of experience in linguistic translation, I am confident in my ability to deliver accurate and culturally sensitive translations that will meet your requirements. Why Choose Me? Expertise: As a native English speaker and a fluent other language speaker, I possess a deep understanding of both languages and their nuances. Quality Assurance: I am committed to delivering high-quality translations. Every project undergoes thorough proofreading and quality checks to ensure accuracy and consistency. Timely Delivery: I understand the importance of deadlines and strive to deliver translations promptly without compromising on quality. Client Satisfaction: Your satisfaction is my priority. I am dedicated to meeting your expectations and am open to feedback throughout the project. Services Offered: * Document Translation * Legal Translation and more Pricing: My pricing is competitive and tailored to the specific requirements of each project. I offer transparent pricing with no hidden fees
$5 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello Sir, I have gone through your requirement and I am very interested to do your project . I will be very happy to work with you. Pls feel free to text me any time, so that we will discuss about the project. Thank you
$10 USD ใน 14 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
My name is Edgar and I am a professional translator with exceptional English to Oriya skills, native fluency in both languages, and extensive experience in translating general documents. My proficiency in both British and American English allows me to handle linguistic variations comfortably, ensuring a smooth and accurate translation flow. Having been exposed to diverse industries throughout my career, I have gained a robust understanding of industry-specific terms that would guarantee the correct transliteration of your document. Moreover, I am well-versed in using dialects consistent with your targeted audience to maintain authenticity. My comprehensive approach to translation ensures that no resultant document loses its meaning or context, making me the ideal candidate for this project. Furthermore, I highly value punctuality, honesty, efficiency, and responsibility in my work. These values are key complements as they ensure that I consistently adhere to the given timeline while delivering quality translations without compromise. Given the estimated word count of 1700 words for your project, I propose a fee that is not only competitively priced but also reflects the high-quality output you expect. I appreciate the opportunity and look forward to the chance to collaborate with you on this project.
$5 USD ใน 1 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ INDIA
Hyderabad, India
5.0
1
ยืนยันวิธีการชำระเงินแล้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่ ม.ค. 24, 2019

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง