ปิด

Part-Time Real Estate Accountant

Immediate opening for an accountant to join our expanding real estate development office located on Wilshire Blvd., near Fairfax Ave. This individual will be responsible for various aspects of accounting ranging from property management to development of new projects.

We offer flexible work schedule and a pleasant environment with opportunity for growth.

Key Responsibilities:

Monthly Account Reconciliations

Month-end close journal entries

Accounts Receivable / Accounts Payable

Maintain RR/ Aging Reports

Review and Audit Financial Reports

Assist with Annual Budget Preparation

Requirements:

Must be based on Los Angeles, California

Bachelor’s Degree in Accounting or Higher

2+ Years of Experience in an Accounting in a Real Estate Firm

Proficient in AppFolio and QuickBooks

Advance Proficiency in Microsoft Office. Especially Excel

Professional Work Ethics and Attention to Detail

Good Communication Skills

ทักษะ: การบัญชี, การตรวจสอบบัญชี, Excel, แรงงานทั่วไป, Intuit QuickBooks

สถานที่: Los Angeles, United States

ดูเพิ่มเติม : real estate development budget proforma, real estate budget cartoon, black berry iphone budget real estate, real estate accountant jobs, real estate accountant resume, accounting jobs, cpa and real estate license, bookkeeper real estate job description, importance of accounting in real estate, what is a real estate accountant, real estate accountant salary, real estate development budget, part time real estate assistant, part time real estate argus analyst, part time real estate analyst, part time freelance chartered accountant manager, part time freelance chartered accountant manager chandigarh, part time freelance chartered accountant manager pune, part time real estate, part time real estate jobs

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) LOS ANGELES, United States

หมายเลขโปรเจค: #18488668

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $32 สำหรับงานนี้

$32 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0