ปิด

Fla DOC Prison Scraper

See attached. So a Offender Search. Look for a prisoner named John Smith as an example and see his prisoner information detail sheet for an example. Look at the current population lists at the reception centers. etc.

ทักษะ: Excel, Microsoft Access, MySQL, Python, Windows Desktop

ดูเพิ่มเติม : google doc sign up sheet, excel sheet cities population, transfer employee time sheet information excel, convert doc table excel sheet, access current users information jsp liferay, software write mq4, software write chip epson, useful software write book, software write web specs, macro send current sheet message body, free software write user guide, convert word doc excel spread sheet, software write edid, free software write company profile, software write websites idea, software write book images, php shoutcast current stream information script, software write books, software write protection, free software write book

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 54 บทวิจารณ์ ) Fort Pierce, United States

หมายเลขโปรเจค: #12085978

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $24 สำหรับงานนี้

crypthne

I have bachelor and master degrees in IT. My Primary skills include Java, Python, VB/.NET, ArcGIS, and PHP. Also database skills include MS Access, MySQL, and Oracle. My Other skills include server and network administ เพิ่มเติม

$30 USD ใน 2 วัน
(31 บทวิจารณ์)
4.5
eskemar

Dear please give me the chance to work for you I have good computer skill and I have been through Excel, Data entry, web search and web scraping for many Years. Now I need to work to get a good feedback and increase m เพิ่มเติม

$20 USD ใน 1 วัน
(12 บทวิจารณ์)
3.8
abdelhaseeb

Hello, I believe i can assist in your project, i have great data entry skills, i would like to help reach your goals by fulfilling your project requirement best way. Yours, Abdul Haseeb

$10 USD ใน 1 วัน
(12 บทวิจารณ์)
2.5
$35 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0