ไม่พบงาน

ขออภัย เราไม่พบงานที่คุณกำลังมองหา

ค้นหางานล่าสุดที่นี่:

SEO Content Writer Needed 6 วัน left
ยืนยันแล้ว

I am looking for an experience SEO content writer to write 40-50 SEO articles for my [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] article 500 words.I will pay 6-7 CAD for each [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] i will provide you 2-3 articles if the quality is good after that i will send all the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is an ongoing [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is my first [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] this one is completed very well ...

$23 - $192
$23 - $192
0 การประมูล
Kitchen and wardrobe design on site. 6 วัน left
ยืนยันแล้ว

We are construction company. We are looking for somebody who has know how in the wardrobe and kitchen industry. And can take measurements from sites and make accurate drawings on KCWD software for the manufacturer for them to manufacture for us.

$8 - $20
พื้นที่
$8 - $20
0 การประมูล
Talend or Pentaho data replication between oracle and postgress 6 วัน left
ยืนยันแล้ว

Hi, I need a ETL talend or Pentaho Kettle where it connects to oracle and replicate tables to postgress this would be scheduled to be done automatically and only replicate new records

$10 - $30
$10 - $30
0 การประมูล

Komisyon üzerine seo çalışması yapılacaktır.%15 komisyon üzerine olacaktı[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] mail atılacak sadece , elimde hazır mesajlar var , bunları anlaştığımız takdirde size göndericem iş için anlaşılan site üzerinden en aşağı fiyat 1000 dolar üzerinden 150 dolardı[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ne kadar çok çalışırsanız o kadar komisyon alır...

SEO
$110 (Avg Bid)
$110 การประมูลเฉลี่ย
2 การประมูล

I have only Apk but dont have source . Need to do some changes before the previous apk can go live

$30 - $250
$30 - $250
0 การประมูล
design a very important presentation 6 วัน left
ยืนยันแล้ว

i have a power point that i need to be turned into a super high quality presentation to present to a client. It needs to have quality images which i have but be unique and super professional and look amazing.

$50 (Avg Bid)
$50 การประมูลเฉลี่ย
15 การประมูล
iOS Application 6 วัน left

Hi, I need a new iOS application, in this application the main features are : 1- social login 2- Creation of event (post) with pictures 3- Account managment : there are 4 type of account basic, plus, ...., .... if you are basic account you can post 4 event if you are plus more event etc etc 4-Paypal to upgrade the account from basic to plus , etc etc 5- On post the users can comment in the app...

$553 (Avg Bid)
$553 การประมูลเฉลี่ย
5 การประมูล
Need Web Based POS Application for a Showroom. 6 วัน left
ยืนยันแล้ว

I need you to design and build it.

$536 (Avg Bid)
$536 การประมูลเฉลี่ย
3 การประมูล
Woocommerce multi-vendors project 6 วัน left
ยืนยันแล้ว

I need some changes to an existing website. I need you to design and build my online store. Need to complete quickly! who have the ability and integrity to finish?

$473 (Avg Bid)
$473 การประมูลเฉลี่ย
27 การประมูล
e-commerce Freelancing 6 วัน left

We're an e-commerce startup based in Bangalore. We are growing very fast and would love to give a great learning chance to all. As I have already told you that we are involved in selling products on e-commerce sites, hence finding the right product becomes a very important task. You are supposed to find 10 products that you think we can sell on e-commerce websites like amazon. Along...

$20 - $170
$20 - $170
0 การประมูล