ปิด

Do some data entry

กรอกข้อมูลในสเปรดชีต ชำนาณมากในการใช้งาน

ทักษะ: Excel

ดูเพิ่มเติม : what does a data entry specialist do, what does a data entry person do, what does a data entry clerk do, what do data entry clerks do, after registering home based data entry what do nextzx 1427036929161, do some data entry 2 do some data entry 2, do some data entry -- 2 do some data entry -- 2, touch sight entry data entry job, php mysql entry data, google entry data, smart entry data, chapcha entry data entry, difference data entry data proceesing, data entry data conversation

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #14663333

freelancer 11 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $20 สำหรับงานนี้

anil20x21

A proposal has not yet been provided

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
AwesomeMe20

A proposal has not yet been provided

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
MohsinGee

A proposal has not yet been provided

$15 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
hamzarehman26515

I do my best

$25 USD ใน 12 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Tonnygidraph

Hello project manager, I am a tutor for Microsoft office packages and I have interacted with Microsoft Excel and other data entry softwares very well. I am pursuing a Computer Science degree and so that is a very easy เพิ่มเติม

$20 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
amitdagar311

A proposal has not yet been provided

$20 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
vishnuojha284

A proposal has not yet been provided

$24 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
hamadahmad205

none Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

$10 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
bhagyakularathna

i will do my best Relevant Skills and Experience can type very fast Proposed Milestones $20 USD - 100% trusted work

$20 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
MohamedAdelMA

For 10$ Finish in 1 day Relevant Skills and Experience I am very much interest to do data entry projects it will complete with in a committed time. I will utilize the opportunity and i will prove my self as a good pro เพิ่มเติม

$10 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0