ยกเลิก

Do some Excel work

freelancer 7 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹25529 สำหรับงานนี้

engmohmosad12

i have a lot of experiences in excel sheet i do a lot of projects thank you Relevant Skills and Experience excel and writing Proposed Milestones ₹13888 INR - excel

₹13888 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹41666 INR ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹26066 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
vibhuti1155

A proposal has not yet been provided

₹13750 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0