ปิด

TDL(Tally Definition Language) Work. Tally To Custom Excel Export

freelancer 7 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹603/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

₹555 INR / ชั่วโมง
(1 บทวิจารณ์)
2.1
₹588 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
xl2tally

Please evaluate Excel to Tally in SourceForge. If the free version does not solve your requirement then your can look into some customization I have built. Most important they can be adopted to add more columns by twe เพิ่มเติม

₹638 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
opingo

Dear Sir, We can Help You to make a Utility which would Help you Post Data Directly from Tally to Excel. We have made many Such Utility in Past. You need to Give the Excel in the Compatible Format and Data wou เพิ่มเติม

₹1000 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹638 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
shantechindia

‌Hi Recruiter, I am Tally developer since 2014 with experience in writing complex TDL code, Tally customization, Tally Integration and developed the tool to automate push data into tally from excel, csv, text and othe เพิ่มเติม

₹400 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
manthangandhi

Hi I'm Manthan Gandhi, I'm into tally development since 2014, i have developed many customised addons for my clients which includes custom reports and excel export.

₹400 INR / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0