ปิด

Instagram and Facebook Tech Support

I need someone to help me with Instagram tech "how to" questions on an occasional basis 1:1. I need someone to solve a Facebook issue right now. My Facebook is not displaying all content to all users, even though I updated my settings, and it also isn't displaying most recent content. See screenshot sof profile as it is, and as it appears to the public.

ทักษะ: เครือข่ายสังคมออนไลน์, Facebook Development, Instagram, Social Media Management

ดูเพิ่มเติม : putting tech support data spreadsheet, online part time tech support jobs, montly cost company tech support, live tech support needed, monthly tech support, tech support companies united states, average tech support monthly retainer, mac tech support scarborough canada, freelance tech support price, web hosting linux tech support projects, quickbooks 2007 tech support, online tech support ltd, oscommerce tech support, outsource tech support expression engine, work home tech support needed, tech support log sheet, home based tech support philippines, google tech support adwords, online tech support help app

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 3 รีวิว ) Asheville, United States

หมายเลขโปรเจค: #31812051

freelancer freelancer 22 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $35/ชั่วโมง

(3 รีวิว)
5.8
(17 รีวิว)
5.6
(11 รีวิว)
5.4
(25 รีวิว)
4.9
(10 รีวิว)
5.1
(5 รีวิว)
4.9
(2 รีวิว)
4.4
(15 รีวิว)
4.1
(32 รีวิว)
4.1
(12 รีวิว)
4.7
(4 รีวิว)
4.5
Muhamadumer141

****FB COMPLEX ISSUE RESOLVER HERE YOU CAN CHECK MY REVIEWS**** I HAVE RESOLVED ALMOST EVERY TYPE OF ISSUE REGADRING FB AND INSTA WITHIN 1 DAY. I WILL HELP YOU IN FIING YOUR FB ACCOUNT AND ALL YOU MENTIONED ABOVE. PLE เพิ่มเติม

$55 USD / ชั่วโมง
(7 รีวิว)
3.3
AhElNaghy

Good Day, I'm Ahmad and I have 7 years of experience with Social Media Marketing, Facebook Marketing and Social Networking, I can start working on your project "Instagram and Facebook Tech Support" see my samples and s เพิ่มเติม

$15 USD / ชั่วโมง
(0 รีวิว)
0.0
mananbirsingh

Hi, I'm a professional social media expert. I can fix your facebook and Instagram issues. I have more than 8 years of experience in SEO, Digital Marketing and also in Web Design. I have ranked many websites on first pa เพิ่มเติม

$50 USD / ชั่วโมง
(0 รีวิว)
0.0
(0 รีวิว)
0.0
(0 รีวิว)
0.0
leonatavio

Hi future client! I would like to take this opportunity to introduce myself. My name is Leone, a Virtual Assistant and a Social Media Manager. It’s my passion to help every business virtually. I offer familiar, effici เพิ่มเติม

$55 USD / ชั่วโมง
(0 รีวิว)
0.0
(0 รีวิว)
0.0
(0 รีวิว)
0.0
(0 รีวิว)
0.0