ปิด

diet specialist and fitness trainer

everyone wants to stay healthy in this modern world. so I have come up with a special diet program which include 3,6 and 12 months program. if u guys want to burn fat, get lean muscles, bulky muscles, loose/gain weight, reduce face fat, reduce belly fat, get abs, reduce fat from thighs.

ทักษะ: Cargo Freight, การสร้างแบบจำลองแฟชั่น

ดูเพิ่มเติม : physical fitness trainer, Fitness Trainer, fitness trainer email list, ace fitness nutrition manual pdf, fitness nutrition specialist certification, fitness nutrition specialist near me, fitness nutrition specialist salary, fitness nutrition specialist jobs, fitness nutrition specialist nasm, ace fitness nutrition specialist review, ace nutrition certification, fitness trainer website template, fitness trainer email addresses, fitness trainer assessment app, email fitness trainer, fitness trainer email, fitness trainer client organizer, fitness trainer website logo, pages contents personal fitness trainer website, fitness trainer template

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #17368644

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹850 สำหรับงานนี้

galaurvee

I can make you a good diet plan

₹850 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0