ปิด

[login to view URL] media player/music player

hello,all i need is some one to upload this ifilm media player to my website,intergrade [url removed, login to view] add a music player some thing the user can listen to and file share music across the website,this system will need to have allupload features?all cds.mp3...for the user to share with other users on the site also this player should have a shufflule deck for all day play

i will keep bid open till monday 4/24/06

ทักษะ: Adobe Flash, บริการระบบเสียง

ดูเพิ่มเติม : website media, my media share, music audio com, music and audio, media com, player, need music, music, music player, mp3 to music, media, audio flash player website, music|, audio media website, music site system, add media, media play, listen music, audio player flash, media player player

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 3 รีวิว ) manhatten, United States

หมายเลขโปรเจค: #56661

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $85 สำหรับงานนี้

osky

Please check your PM for samples of my work

$85 USD ใน 1 วัน
(57 รีวิว)
5.9