ปิด

Flash Actionscript Expert

I am looking for a Flash Actionscript guru for an upcoming rich internet application project. I\'m in need of someone with a strong understanding of actionscript and also dynamic interaction of Flash with a database. Don\'t worry about a fixed price quote at this stage as I am looking to find someone with an appropriate skillset and appropriate hourly rate. Most of all I need someone PROFESSIONAL so please impress me with your business trustworthiness.

ทักษะ: Adobe Flash

ดูเพิ่มเติม : understanding quote, rate guru, price guru, guru professional, guru flash, guru database, find-guru, find a guru, database guru, about guru, getafreelancer actionscript, no flash, interaction, flash professional, flash actionscript, find an expert, ActionScript, expert project, 157, flash project database, project expert, dynamic price, someone dynamic, project impress, expert looking

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Australia

หมายเลขโปรเจค: #157

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $27 สำหรับงานนี้

GDM

Please contact me for examples of my scripting work

$27 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0