ปิด

Flash Actionscript Expert

I am looking for a Flash Actionscript guru for an upcoming rich internet application project. I\'m in need of someone with a strong understanding of actionscript and also dynamic interaction of Flash with a database. Don\'t worry about a fixed price quote at this stage as I am looking to find someone with an appropriate skillset and appropriate hourly rate. Most of all I need someone PROFESSIONAL so please impress me with your business trustworthiness.

ทักษะ: Adobe Flash

ดูเพิ่มเติม : understanding quote, rate guru, price guru, guru professional, guru flash, guru database, find-guru, find a guru, database guru, about guru, getafreelancer actionscript, no flash, interaction, flash professional, flash actionscript, find an expert, ActionScript, expert project, 157, flash project database

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Australia

หมายเลขโปรเจค: #157

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $27 สำหรับงานนี้

GDM

Please contact me for examples of my scripting work

$27 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0