กำลังดำเนินการ

Flash com. server mx

I would like some help with a flash com app. I\'m working on. webcam recorder. bid at $125 and a windowless flash media player pop-up (the app will have a flash video playing in it) bid at $65.00 I have the design of both apps. done. l The site it will be place on is a cold fusion site please send links or website addresses of your work with flash com. server

you can use the message board to discuss this project.

ทักษะ: Adobe Flash

ดูเพิ่มเติม : work com, media com, l com, com work, site development, work.com, fusion apps, webcam recorder, server, server help, playing, no flash, mx, flash media, design com, com, c++ server, fusion help, media player app, send server

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Louisville, United States

หมายเลขโปรเจค: #46

มอบให้กับ:

mcesch

I developed a project with flash comm MX and I made such components.

$150 USD ใน 15 วัน
(0 บทวิจารณ์)
2.4

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $135 สำหรับงานนี้

Maven

Hello, I am not placing any bid at this moment, bcoz i will like to talk personally before i cn promise you any thing. We are e-learning solution company , we develop all our e-learning modules in flash only. w เพิ่มเติม

$5 USD ใน 25 วัน
(8 บทวิจารณ์)
6.4
neerajks

Hello, we are a group of freelancers from India. Kindly visit [login to view URL] to hve a better understanding of our profile and portfolio. Although, we have not developed such applications, but, have a clear id เพิ่มเติม

$250 USD ใน 15 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0