เสร็จสมบูรณ์

Format a paper 2

You have to format a 15 pages document following the instructions I will give you. Max 15 dollars (bid accordingly). To be done immediately. Basic knowledge of MS word required.

ทักษะ: รูปแบบและการจัดโครงสร้าง

ดูเพิ่มเติม : basic knowledge accountant pakistan word format, basic knowledge internet, basic knowledge office, basic knowledge networking hardwaring, basic knowledge programmer, basic knowledge hardware networking, basic knowledge word, basic knowledge, basic knowledge size, experience knowledge required graphic design

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 62 บทวิจารณ์ ) puli, United States

หมายเลขโปรเจค: #8908806

มอบให้กับ:

archanaoswal

I have a good hold on MS Word and can start the task right now

$4 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $5/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

mkdoluweera

Dear sir. I can complete your requirement, It will complete within few hours. Can we discuss more details? please check my win projects and their reviews. http://www.freelancer.com/u/mkdoluweera.html Wait เพิ่มเติม

$8 USD / ชั่วโมง
(14 บทวิจารณ์)
3.9
suman60

Dear Hiring Manager, I have read your advertisement for a Graphic Designer with great interest as I believe that my skills and qualifications match your requirements for this position. I would welcome the chance to a เพิ่มเติม

$2 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0