ปิด

from .jar to .java

I am looking for someone to remake an main source code from some .jar files (that contains .class

ทักษะ:

ดูเพิ่มเติม : convert jar java, jar java converter, converter jar java, conversor jar para java, convert java jar, convertir jar java, java jar converter, converter jar para java, convert jar file java, jar java conversion, jar java, jar java convert, convert jar java code, jar convert java, convert jar java source, convertire jar java, jar converter java, convert jar file java code, convert jar java files, como convertir jar java

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 รีวิว ) Bucharest, Romania

หมายเลขโปรเจค: #56975

freelancer 6 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $53

tyshan

Hi, I can complete this project on time.I know how to convert the .class files to java files and add more functions in them as required.

$50 USD ใน 3 วัน
(0 รีวิว)
0.0
amhsalama

I know how to convert .class files into .java files , try me.

$30 USD ใน 2 วัน
(0 รีวิว)
0.0
magrasjc

I am a Sun Certified Java Programmer and have done this before. Anything else or in particular that you are looking for?

$30 USD ใน 1 วัน
(0 รีวิว)
0.0
sekharjava1231

I WILL TRY MY LEVEL BEST

$100 USD ใน 19 วัน
(0 รีวิว)
0.0
suneethay

I can show you a piece of work done by me exactly in the same lines if you would wish.

$30 USD ใน 3 วัน
(0 รีวิว)
0.0
jamesghansen

If you wanted the source code from the classes that are a jar file. This should not be a problem. I have used Java for the last 5 years. Thank you for your time.

$75 USD ใน 3 วัน
(15 รีวิว)
0.0