ยกเลิก

Logo Design

Need a logo designed similiar to a college logo for Starving Student University must be cool.

ทักษะ: ออกแบบกราฟิก, ออกแบบโลโก้

ดูเพิ่มเติม : university graphic design, student logo graphic design, student design logo, logo student design, graphic design university, graphic design college, design logo cool, college graphic design, college for graphic design, student graphic design, logo\ , logo;, logo, logo graphic, LOGO C, design student, design logo university student, college logo design, graphic cool, logo design college, University Student, university design, cool graphic, must logo, design college logo

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Houston, United States

หมายเลขโปรเจค: #741

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $75 สำหรับงานนี้

WorknGraphex

Work 'n Graphex provides graphic design and visual communication services to accomodate the clients vision. The work designed will appear sophisticated, modern, practical, and sleek. Some of the services offered are เพิ่มเติม

$75 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0