เปิด

Figma app design

freelancer 60 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ £224

(210 รีวิว)
9.0
(144 รีวิว)
8.9
(377 รีวิว)
8.5
(180 รีวิว)
7.7
(115 รีวิว)
7.8
(542 รีวิว)
8.1
(82 รีวิว)
8.0
(254 รีวิว)
7.8
(197 รีวิว)
7.6
(120 รีวิว)
8.0
(111 รีวิว)
7.8
(79 รีวิว)
7.4
yashtechsolution

Hello I just came across your job posting. You want a high-end UI/UX specialist for designing the Mobile App Using figma. Design is my passion, following the mantra "Good designs get better marketing results" I create เพิ่มเติม

£200 GBP ใน 2 วัน
(126 รีวิว)
8.0
(278 รีวิว)
7.5
(200 รีวิว)
7.0
(17 รีวิว)
6.7
(17 รีวิว)
6.4
(111 รีวิว)
6.4
(34 รีวิว)
6.2
(38 รีวิว)
6.4