Find Jobs
Hire Freelancers

Aesthetic Mouse Pad

₹600-1500 INR

ถูกยกเลิก
โพสต์ 22 วันที่ผ่านมา

₹600-1500 INR

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I'm seeking a creative individual who can help me with a range of design needs. This includes mouse designs, keyboard pads, thumbnails, and posters, with a focus on minimalist, abstract, and nature-inspired styles. Key Responsibilities: - Craft unique and appealing mouse designs, keyboard pads, thumbnails, and posters. - Ensure each design adheres to minimalist, abstract, or nature-inspired themes. - Gear designs towards merchandise. Ideal Skills: - Proficiency in graphic design software. - Strong understanding of minimalist, abstract, and nature-inspired design. - Experience with merchandise design is a plus. - Strong portfolio demonstrating past relevant work.
รหัสโปรเจกต์: 38260634

เกี่ยวกับโปรเจกต์

11 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 22 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
11 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย ₹1,827 INR สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
hi i read your description and i am ready to work on your project for trust you can see my profile also you can check these links https://www.freelancer.com/u/digiraf07?review_context_id=2386268&review_type=contest&frm=digiraf07&sb=t
₹600 INR ใน 1 วัน
4.5 (54 รีวิว)
6.3
6.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Building on my extensive experience in graphic design and proficiency in Adobe Creative Suite and Figma, I am confident that I can bring a unique and captivating aesthetic to your mouse pads, keyboard pads, thumbnails, and posters - perfectly aligning with your minimalist, abstract, and nature-inspired styles. I have a strong portfolio that showcases my ability to craft designs that are not only visually appealing but also speak to the brand's identity. With proficiency in all the key software you mentioned - Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, XD - I can ensure high-quality outputs for different purposes. Finally, with a strong focus on merchandise design throughout my career, I understand the nuances of designing products that go beyond aesthetics – they embody the essence of a brand. By choosing my services, you get a graphic designer who is adept at crafting designs tailored for merchandise. Thank you for considering me for this project. Let's join forces to create mouse pad designs that are not just beautiful but also truly representative of your brand identity!
₹1,050 INR ใน 4 วัน
4.8 (4 รีวิว)
3.5
3.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am writing to express my interest in the Aesthetic Mouse Pad position with you, as advertised on freelancer. With a robust background in graphic design and a proven track record of delivering high-quality visual content, I am confident in my ability to contribute effectively to your team.
₹1,050 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Coming from an extensive background in graphic design, I have a strong command of the powerful tools you need to create your ideal aesthetic mouse pad and more. My work marries innovation with a touch of class, and I'm certain you would appreciate my minimalist, abstract, and nature-inspired approach. Having already created numerous unique designs along these lines, I understand the nuances necessary to translate your vision into reality. I can assure you that my dedication, combined with my ability to adhere to clienteles' timetables and meticulous attention to detail, will result in amazed satisfaction. Not only am I highly skilled with programs like Adobe Illustrator and Photoshop but also adept in copywriting for any business or promotional needs you may have. On top of this, my fluency in both English and Malay proves especially handy for translating documents if deemed necessary. Moreover, I can offer more than just designs that look good on a screen but are not practical as merchandise. Being an Office Management and Systems student has instilled in me an affinity for practicality. So trust me with your project because not only do I value time but will ensure that it's ready for physical use too. Together we will exceed your expectations.
₹1,050 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With my vast experience in graphic design, particularly in creating minimalist, abstract, and nature-inspired designs, I feel confident that I can elevate your mouse pads, keyboard pads, thumbnails, and posters to new heights. Take a glimpse at my robust portfolio - you'll get a taste of my capability to bring ideas to life through aesthetics. Furthermore, I have specialized experience in merchandise design which will prove extremely useful for this project. This project requires not just an eye for creativity but also an understanding of how the designs would look when printed on merchandises. And that is exactly what I offer. To sum it up, if you're looking for a graphic designer who can think outside the box and deliver unique results tailored to your needs, then look no further. Being detail-oriented and versatile has always been my strength and I am looking forward to bringing these skills to your brand. By choosing me as your designer, you are granting yourself the pleasure of working with someone who loves what they do and will put their heart and soul into making your aesthetic mouse pads and other designs truly remarkable.
₹1,050 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With a deep passion for design, particularly in the realm of minimalist, abstract, and nature-inspired aesthetics, I am thrilled to offer my skills for your range of design needs. I have honed my proficiency in graphic design software over years of professional experience and can efficiently put together unique, appealing designs for mouse pads, keyboard pads, thumbnails, and posters. What sets me apart is not just my level of expertise but also my approach. I give immense attention to client's needs and invest myself creatively to bring their vision to life. My portfolio showcases my capacity to craft aesthetic designs that align with your desired themes. Additionally, I understand the unique demands of merchandise design and will gear the designs for maximum appeal. In summary, choosing me means opting for a professional who values your vision, possesses the necessary skill set, and has a notable track record in delivering exceptional work. Let’s collaborate and create something amazing!
₹1,050 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With my strong skill set in graphic design and logo design, I am confident that I can create a range of unique and eye-catching designs for your mouse pads, keyboard pads, thumbnails, and posters. Having an intrinsic understanding of minimalist, abstract, and nature-inspired aesthetics, I will ensure that all my designs align with the themes you desire. My experience with merchandise design will also be an asset to bring your concepts to life.
₹1,050 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With my Haziq, your search for a versatile, creative freelancer who can handle all your design needs ends here. My experience in graphic design is well complemented by my studies in motion graphic design and digital marketing, allowing me to deliver designs that are not only aesthetically pleasing but also geared towards merchandising success. Proficient in industry-standard software like Photoshop, I assure you that the finished products will adhere perfectly to the minimalist, abstract, or nature-inspired themes you desire. My portfolio boasts an array of designs flaunting different styles - from abstract patterns to nature-inspired depictions - which I've tailor-made for various clients. This experience attests to my flexibility and adaptability within the realm of design. My dedication to delivering exceptional work aligns perfectly with your project's requirements. I understand how important it is for a physical item such as a mouse pad to resonate with its target audience; it goes far beyond just fulfilling its primary function. Choosing me as part of your team means hiring someone who doesn't just create designs but tells compelling visual stories. Moreover, my background in digital marketing instills in me a deep understanding of the impact that design can have on building a brand's identity and engagement with its customers. Let's work together to bring your creative visions into reality!
₹600 INR ใน 2 วัน
5.0 (1 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a seasoned professional with over five years of experience in design, particularly in logo design, I can confidently say that I'm the ideal fit for your project. Whilst my skillset may not perfectly align with your specific requirement of mouse and keyboard designing, I am highly versatile and have dabbled in various facets of graphic design. I'm also well-versed in major designing softwares which ensures that I can translate my skills to meet the needs of your aesthetic mouse pad designs. Moreover, it's important to note that design transcends software expertise; it's about understanding creativity and expressing it effectively. My strong understanding and experience in minimalist, abstract, and nature-inspired design styles will be a great advantage for your project. I’m eager to bring these skills into crafting unique and appealing designs that resonate with your target audience for merchandise. Lastly, my dedication to detail, time management and surely fast typing are skills having profound impact on bringing projects to fruition in an efficient manner. In my portfolio I have a rich variety of works, which paired with my ability to clearly understand clients' requirements make me an obvious choice for the job.
₹1,050 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
4k full hd video editing | photo editing | graphic design | logo design | YouTube channel create | icon desgin
₹1,050 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ INDIA
India
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ มิ.ย. 24, 2024

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง