เสร็จสมบูรณ์

Clone Website [url removed, login to view] with Improved Design and UI

โปรเจคนี้เสร็จสิ้นโดย sgrocean37 ด้วยราคา $840 CAD ในระยะเวลา 16 วัน

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณ
$250 - $750 CAD
เสร็จสิ้นใน
16 วัน
การประมูลทั้งหมด
21
รายละเอียดโปรเจค

Rule 1: Read Brief

Rule 2: Review benchmark website [url removed, login to view]

This is only phase one, this site will continue to grow. However 5 freelancers unable to complete so far.

Replicate functionality from [url removed, login to view] (see requirements below)

CorePhP

Sample Template (as base provided, however needs enhancement.)

Milestone 80% Testing

Transfer to my host

MIlestone 20% Final

No Out Source Developers

• Facebook and Google sign up / Sign in integration

• Category page / Community functionality (Joining categories etc)

• Filter functionality

• Tags / Trending functionality

• Like functionality

• Content management functionality (Front end posting - Image, link, text, and video url)

• FAQs functionality

• Blog functionality

• Gallery (Facebook Style)

• Comments

• Popup functionality

• Social sharing

• Mobile Responsive design

• Point System

• Like , Reply and Comment Notification - Facebook (pop up)

• Profile, and profile Management

• Trending / Popular

• Search

• Mouse Over - Show User Profile

Out of Scope

Garage

Follow Features

เสร็จสิ้นโดย:

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online