เสร็จสมบูรณ์

Create an Employee Form for a Company based in India

- Contents have been shared in the attachment (Previous Form)

- We want to discard the previous form and want a brand new well designed form (Editable PDF + Online - Google Form)

- To be A4 size paper based format

Brand Identity files along with RMGB details will be shared of the company.

Formats to be delivered:

1) Editable PDF

2) Word & Raw files

3) Google based online form (can be discussed)

Expected delivery: 24 hours

ทักษะ: Adobe InDesign, การตรวจแก้, ออกแบบกราฟิก, PDF, Word

ดูเพิ่มเติม : hiring airline company based india, create quotation form company, create dynamic form based data worksheet, create web form based database using vbscript, virtuemart create html form based payment module, create magento based website hours, employee leave module project web based india, create sign form web mysql php, civicrm create application form, create registration form, create asp form submission, create fake form vba, create application form word, create access form within vb6 project, create field form lotus notes view, create rsvp form, create email form puts data database, create submission form, create fillable form word detailed, project online shipping company based html

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 9 บทวิจารณ์ ) Mumbai, India

หมายเลขโปรเจค: #15497825

มอบให้กับ:

nwiforemmanuella

A proposal has not yet been provided

₹1050 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹1300 สำหรับงานนี้

₹1300 INR ใน 1 วัน
(42 บทวิจารณ์)
5.2
₹1300 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0