ปิด

เขียนแอปพลิเคชัน iPhone

สร้าง application เกมส์ คล้ายๆ กับ cookie run ลงขายใน App store

รายละเอียดจะพูดคุยในระหว่างคัดเลือก อีกครั้ง

ทักษะ: Cocoa, ออกแบบเกม, ออกแบบกราฟิก, iPhone, Mobile App Development

ดูเพิ่มเติม : iphone store app, virtuemart iphone store app, iphone developer app store image viewer, iphone twitter app store application, iphone store locator app code, iphone store application data, iphone scale app store, iphone launcher app store, iphone repository app store, iphone match app store

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Thailand

หมายเลขโปรเจค: #8723928

ping198041

A proposal has not yet been provided

$1580 USD ใน 30 วัน
(53 บทวิจารณ์)
6.9