ปิด

สร้างเว็บไซต์

ต้องการเว็บไซต์ที่มีลักษณะแบบนี้ (ตามเว็บไซต์ตัวอย่างข้างล่างนี้)

>>>[url removed, login to view]

ทักษะ: ออกแบบกราฟิก, HTML, PHP, ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม: elance com คือ, designer freelance งาน, design บรรจุ ภัณฑ์, design logo ราคา, data entry งาน, data entry job คือ อะไร, content writer หา งาย, content writer หมาย ถึง, content writer สมัคร งาน, content writer สมัคร, content writer งาน, content writer คือ, character designer jobs in ไทย, academic writing คือ, 3d freelance งาน

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Thailand

หมายเลขโปรเจค: #14642113

14 freelancers are bidding on average $3556 for this job

malviyamanish

Hello, I reviewed your link as >>>[url removed, login to view] and understood well . I confident i can do it exactly the way want. I am a expert of WebSite development and design. I am an PHP,codeigniter,MVC,CakePHP s เพิ่มเติม

$3888 USD ใน 30 วัน
(214 บทวิจารณ์)
7.4
Walkingdreams

i checked and we can do it easily with in time limit Please chat with us so that we can discuss the project further in detail and gain a better understanding of your vision. Relevant Skills and Experience CSS, Graphi เพิ่มเติม

$3888 USD ใน 30 วัน
(89 บทวิจารณ์)
7.1
sanu61

Greeting from India hope you are doing well i have read your project description and i think i am fit for your job Relevant Skills and Experience please have a look my work. [url removed, login to view] [url removed, login to view] เพิ่มเติม

$3000 USD ใน 30 วัน
(79 บทวิจารณ์)
5.9
$3333 USD ใน 30 วัน
(24 บทวิจารณ์)
5.3
$3840 USD ใน 30 วัน
(27 บทวิจารณ์)
5.0
fhwszsqnlv

Dear Employer!! Great to get the opportunity to bid for your project. As I'v gone through your project I liked it very [url removed, login to view] a great project as I want to work on this project. Relevant Skills and Experience We ha เพิ่มเติม

$3000 USD ใน 30 วัน
(20 บทวิจารณ์)
5.1
KristelArt

I am enrich with experience and marvelous creativity in graphic and website designs. [url removed, login to view] Relevant Skills and Experience With knowledgeable skills, remarkable works in the past and hig เพิ่มเติม

$3888 USD ใน 30 วัน
(25 บทวิจารณ์)
4.4
salesankit90

In my bid, I've just provided an estimated price and it can be negotiated as per our discussion. If you think I have the capability to do your task, I'm waiting for your reply and your project. Thanks Relevant Skills เพิ่มเติม

$3888 USD ใน 30 วัน
(15 บทวิจารณ์)
4.0
$3000 USD ใน 30 วัน
(12 บทวิจารณ์)
4.0
$3888 USD ใน 30 วัน
(9 บทวิจารณ์)
3.4
khp31

Sr. Web Developer having 7.5+ years experience. Relevant Skills and Experience C# .Net, MVC , PHP, VB .Net, HTML, CSS, Bootstrap, Typescript, Javascript, Jquery, Anguler Js, Anguler 2, Kendo UI, Google API, Mobile Jqu เพิ่มเติม

$3888 USD ใน 60 วัน
(9 บทวิจารณ์)
3.4
Rajesh088

dear client , hope you doing well . i 've gone through your requirement . i'm designer , developer and coder having experience of more than 5 year .want to take interest in your project Relevant Skills and Experience เพิ่มเติม

$3055 USD ใน 20 วัน
(8 บทวิจารณ์)
3.0
jainsarita

Hello I read your project requirement very well and understood it . I am an expert of wed development and my skills is fully matched with your job required . Thank you Relevant Skills and Experience I have more th เพิ่มเติม

$3333 USD ใน 30 วัน
(4 บทวิจารณ์)
2.4
$3888 USD ใน 40 วัน
(3 บทวิจารณ์)
1.9