ปิด

Fix Responsive HTML/CSS Email Template So It Shows Properly In Mobile Phones!

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 64 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $58 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$10 - $45 USD
การประมูลทั้งหมด
64
คำอธิบายโปรเจค

Hi,

I have a responsive HTML/CSS email template that for some reason doesn't show properly when I send it using one of my email marketing platforms, however, on my other email marketing platform it shows fine in mobile view.

I need someone to check and clean up the code, and help me get this working properly so the email looks properly in responsive mobile view.

1. Do you have experience working with "media queries" in HTML/CSS emails?

2. Do you have access to "Litmus" to test and cleanup my HTM/CSS email template?

Thank you!

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online