ยกเลิก

Hire a Web Developer

i need to create a two web page, (online letting agent options), need to completesales pages one 4 sales and one for lettings

ทักษะ: HTML

ดูเพิ่มเติม : hire developer web in da nang, front end web development and design developer for hire, front end web developer for hire london, free web developer for hire, freelance web developer for hire in uk, curated web developer for hire, australian web developer for hire, web developer for hire, web developer for hire uk, web developer for hire price, web developer for hire in kansas city, rapid weaver web developer for hire, freelance web developer for hire, freelance web developer django hire, experienced web designer developer for hire

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Harrow, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #12016701

มอบให้กับ:

seemasit

Hi, ************No Upfront*************** Qualification :- 1)Skills :- wprdpress , php ,codeignitor,bootstrap,opencart,Angualr js,joomla, Zend ,Android/IOS , E-commerce ,Bigcommerce,Salesforce etc. 2)Educati เพิ่มเติม

$166 USD ใน 15 วัน
(44 บทวิจารณ์)
6.1

freelancer 27 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $175 สำหรับงานนี้

Webgenius

Greetings there, Mike from Canada here. I've read your brief specification outline and I need a bit more information so I can provide some guidance to what you're after. However, I could design two specific เพิ่มเติม

$189 USD ใน 3 วัน
(193 บทวิจารณ์)
8.7
usatechsoft

Hi, My Notion : "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work.: Lets discuss in detail and start now? i เพิ่มเติม

$150 USD ใน 3 วัน
(90 บทวิจารณ์)
7.1
groupdesign111

hello, past work: [login to view URL]~groupdes/developer/fiilaa/hiri_html_update/[login to view URL] [login to view URL]~groupdes/developer/sedatguven/yid_html/[login to view URL] [login to view URL]~groupdes/developer/saiv เพิ่มเติม

$40 USD ใน 1 วัน
(509 บทวิจารณ์)
6.7
senthilwd

Hi, I have gone through your task I am ready to build your website, I got a good experience in Graphic and Web Development. I can complete this ASAP once its awarded. Please have a look into these websites I have creat เพิ่มเติม

$50 USD ใน 1 วัน
(84 บทวิจารณ์)
6.2
$216 USD ใน 6 วัน
(97 บทวิจารณ์)
6.2
vishwanath89

Hey Would like to discuss and get more clarity. Can start asap. Pls check my feedback Thanks Vish

$150 USD ใน 3 วัน
(33 บทวิจารณ์)
5.7
bestit4u

Hello there, I'm a Web Developer worked over 6 years. That's my special. It's time for you to hire me. Let's keep in touch. Thanks.

$150 USD ใน 3 วัน
(20 บทวิจารณ์)
5.4
Websitemaestro

Hi, Thanks for the opportunity. As per your requirement, i would like to tell you that I have a very strong experience of more than 5 years in this field of design and development. Please spare a moment to dis เพิ่มเติม

$150 USD ใน 7 วัน
(38 บทวิจารณ์)
5.7
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ เพิ่มเติม

$1000 USD ใน 10 วัน
(31 บทวิจารณ์)
6.1
idesignwork

Hi, I just read the job description and would like to chat with you to understand your requirement that you want in the site. Let me know what exact features you need for this site ? I have good skills i เพิ่มเติม

$130 USD ใน 3 วัน
(44 บทวิจารณ์)
5.7
luiswilliam

Hi! I can do and will complete immediately. Already i had ever worked many HTML projects please hire me, then you will win surely. Thanks!!!!!

$111 USD ใน 3 วัน
(34 บทวิจารณ์)
5.3
artiboria

Thank you so much for this great opportunity. I have 9+ years of experience in this field and can provide you my past work sample. I am an expert in WordPress, Magento, Joomla, PSD to HTML conversion, LOGO Desigi เพิ่มเติม

$150 USD ใน 3 วัน
(39 บทวิจารณ์)
5.4
webexpert24hr

Hello Employer, I have gone through your requirements and i am interested in your project. Thanks

$144 USD ใน 3 วัน
(15 บทวิจารณ์)
4.7
webdeveloperexpe

Hello, Thank you for taking the time to review our Bid. It will really be a great opportunity for us in working with you on this project! Designing [login to view URL] [login to view URL] http: เพิ่มเติม

$88 USD ใน 3 วัน
(39 บทวิจารณ์)
5.0
deepbansal1111

Hello Sir, I was just going through your job posting and I believe that I have the drive, energy and knowledge to be perfect for this job. My experience as a web Developer includes working with web applications by in เพิ่มเติม

$166 USD ใน 4 วัน
(10 บทวิจารณ์)
4.3
yogesh5490

Dear Sir, I am a Full time PHP, Wordpress( Woocommerce, themeforest themes etc... ) Developer with Native English Skills. I have 5+ years of experience in web applications and can do all-round development. I hav เพิ่มเติม

$150 USD ใน 3 วัน
(27 บทวิจารณ์)
4.2
cracken

Hi, I am competitive to this kind of task, can take good care of this project. In fact, I already done related to this job before. Let me know the best of your time so we can discuss further based on your requirements เพิ่มเติม

$249 USD ใน 3 วัน
(2 บทวิจารณ์)
3.8
dimmu1234

Hello! We are Bull Software, a Mobile Apps/Games, Web Design/Development Company from Iasi, Romania. We have over 5 years experience in this area. We have a game on Android that haves over 600.000 installs. เพิ่มเติม

$150 USD ใน 3 วัน
(3 บทวิจารณ์)
3.6
mjunaidriaz786

Hello I have gone through the details, willing to serve you with best responsive modern design with maximum functionalities, Having all the experience, skills and talent to give your project great visibility I assure y เพิ่มเติม

$200 USD ใน 3 วัน
(7 บทวิจารณ์)
3.0
Iftakhermasum

I am experienced web designer and developer. I work front end and back end web development. I make responsive website and non responsive professionally. Since 2011 i am working in my platform. I make psd to html/wordp เพิ่มเติม

$150 USD ใน 3 วัน
(10 บทวิจารณ์)
3.1