ปิด

skillful LG television application experts- low rating, high quick work style, daily flexible communication

you must be skillful LG television app expert, with low- rating, high quick work style, and daily flexible communication.

what you have to do..?

I want LG webOS-based TV app, not android or iOS.

At first let me know your real experiences related to TV apps, please.

*****Note!

Only if you are familiar to them, put ur bids.

*****Warn!

If you bid although u have no those experience, it will be wasted my times and therefore it will be hidden.

Thanks!

ทักษะ: HTML, HTML5, Samsung, Web Development

ดูเพิ่มเติม : entry level html jobs, freelance jobs, html jobs salary, html css jobs for freshers, entry level html css jobs, freelancer, online html jobs from home, freelance html jobs, usercash low rating, converting low resolution high resolution, convert low dpi high, convert low image high, convert low quality high quality picture, convert low res high res, convert low resolution high resolution, covert pictures low quality high quality, lg television, low price high quality online shirt creator, low quality high quality image, low quality high quality image converter

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 8 บทวิจารณ์ ) yanji, China

หมายเลขโปรเจค: #17730335

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $155 สำหรับงานนี้

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0