ปิด

Swift Scrambled Word Game

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 10 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $201 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$30 - $250 USD
การประมูลทั้งหมด
10
คำอธิบายโปรเจค

We start with a sentence like "I am a computer programmer"

1. Make a subclass of UIView.

2. Write a function to pass an array of scrambled words to the class("computer, I, a, am, programmer"). Use UILabel as the cells, the words will be the text of the UILabels.

3. The user can then move the UILabels around horizontally to make a new order.

4. Write a function to return an array of the words in the order the user has created.

I will create most of the program -- I simply need a subclass of UIView that has these abilities. You can use already-made functions (for instance, using something like [url removed, login to view] ). You can use UICollectionView with FlowLayout. I leave that up to you.

It can use a library with Objective-C, but the exposed part you write must be in Swift 3.0.

Finally, it must be coded without a Storyboard or xib file.

If you know what you are doing, I can imagine this is a very fast project.

Good luck, I look forward to working with you.

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online