ปิด

Marketing for outsourcing work

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹9629 สำหรับงานนี้

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹13333 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
dupual

I see you're looking to outsource some work. I feel as I can be of help, what I ask for is what are you requiring and when do you need it done by?

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0