เสร็จสมบูรณ์

Project for Khandakar Sazzad H.

Hi Khandakar Sazzad H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

ทักษะ: การตลาด Facebook, การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, การสร้างลิงก์, การตลาด, SEO

ดูเพิ่มเติม : Hi beehive3d, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat., Hi, I am Erp Project manager and C# .NET Framework Developer currently employed in one of the biggest software development comp, Write an iPhone application Hi,i have done unity3d project and i want to convert mac build in dmg build so if any one know how , i noticed your profile and would like, hi! i bidded to your project but my offer wasnt exact if you already have a cloud based student attendance system already ill wr, hi webexpertssss i noticed your profile and would like to offer you my project i have few website correction and reset the pw fo, hi i need to configure freepbx and asterisk upon a project we have really quick and easy stuff thanks, hi i bidded to your project but my offer wasnt exact if you already have a cloud based student attendance system already ill wri, hi hegenabo i noticed your profile and would like to offer you my project we can discuss any details over chat it is editing sho, profile data entry project, profile page facebook project, profile link building project, user profile views drupal project, implementation roaming profile windows 2003 project cost, samples company profile data entry project present client

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 4 บทวิจารณ์ ) NOWROZABAD, India

หมายเลขโปรเจค: #16504969

มอบให้กับ:

shawon10

Hired by the Employer

$100 USD ใน 30 วัน
(165 บทวิจารณ์)
5.8