ปิด

Ineed in a IOS Game developer make a basketball game

a Flick basketball game with a twist will tell you more about my vision after I hire you

ทักษะ: iOS Development

ดูเพิ่มเติม : unity swipe to throw, unity 2d basketball tutorial, unity throw ball script, unity throw object with mouse, unity 3d paper toss, paper toss game unity, unity 3d basketball tutorial, unity3d throw ball, developer make iphone game, ios game developer skills required, ios basketball game, ios mobile game developer resume format, job description ios game developer, ios game developer wanted, ios game developer needed

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #14923843

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $1431 สำหรับงานนี้

ploosesl

Hi, please send me the details of your game, i can use unity3d to develop your game, love basketball game myself, i develop games day and day out Relevant Skills and Experience Pro iOS & Android [login to view URL] developer her เพิ่มเติม

$277 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
IgidStudio

I am Dragoș and I am the owner of IGID Studio, a software development studio based in Romania. I have a team of professional developers and designers ready to deliver high-end games to you. Relevant Skills and Experie เพิ่มเติม

$3333 USD ใน 49 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
aistechnolabs

Hello,I am Maria from AIS Technolabs.I have gone through your requirement and understand that you are looking for highly skilled, qualified, and Expert Unity 3D game development team for your project. Relevant Skills เพิ่มเติม

$3237 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0