เสร็จสมบูรณ์

Make changes on existing website

มอบให้กับ:

€40 EUR ใน 0 วัน
(81 บทวิจารณ์)
5.9

freelancer 48 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ €129 สำหรับงานนี้

€147 EUR ใน 3 วัน
(12 บทวิจารณ์)
6.2
arityinfoway

I have more than 7+ years of experience in .NET, c#.net, vb.net, asp.net, MVC, VBA, Odoo, sql, mysql, Oracle, Azure, Entity Framework, Linq, Umbraco, Telerik, Devexpress, JQuery, Angularjs, CSS, HTML. Relevant Skills เพิ่มเติม

€168 EUR ใน 3 วัน
(34 บทวิจารณ์)
6.0
papon13

4+ years of experience as a developer on these areas 1. .NET, C#, ASP.NET Core, WebForm, MVC, Webservice, WebAPI, VB.NET, VB6, Visual Studio 2010-2017 2. Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, SQLite 3. SQL, Entity เพิ่มเติม

€100 EUR ใน 3 วัน
(64 บทวิจารณ์)
6.0
€100 EUR ใน 1 วัน
(33 บทวิจารณ์)
5.3
VnBestSolutions

Dear Sir. I had read your descriptions about project. Kindly give me a chance, i would like to discuss more about project and sure everything clear. I am a developer very strong in below skills. Relevant Skills and Ex เพิ่มเติม

€66 EUR ใน 1 วัน
(11 บทวิจารณ์)
4.7
AxonTech

Hi, We will help you to customize your website as you need. We are a team of 25+ expert developers provides responsive ASP.NET, C#, MVC Web development and customization. Relevant Skills and Experience http://offerant เพิ่มเติม

€190 EUR ใน 3 วัน
(6 บทวิจารณ์)
5.1
developer2581

HI Hello Sir, We have gone through the details you have provided and would be pleased to work on this with you to deliver the results that you have expected Relevant Skills and Experience Hello sir we are expert in d เพิ่มเติม

€155 EUR ใน 3 วัน
(9 บทวิจารณ์)
4.9
mingxiao2008

Hello,Sir , You can check me with my profile and reviews. This is my new account , but i have + 5 years experience in web and software development. I read your project details and it is very interesting job for me. เพิ่มเติม

€300 EUR ใน 3 วัน
(6 บทวิจารณ์)
4.8
emizentech

hi there as your requirement i understand what you want to change in your exsiting website so I'll assure you that I'll make it for you according to your needs and will give you best results. Relevant Skills and Expe เพิ่มเติม

€200 EUR ใน 3 วัน
(14 บทวิจารณ์)
4.4
abstractsoftweb

Hello there, We have read your requirement and understood that you want some changes in your existing website and we are ready to work on this job. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] เพิ่มเติม

€252 EUR ใน 4 วัน
(6 บทวิจารณ์)
4.6
tretanz

We have team of experts designer and developer who will work on your project and will make it like you are looking for. Please check some of the work we have done at [login to view URL] Relevant Skills and Experience We h เพิ่มเติม

€84 EUR ใน 3 วัน
(9 บทวิจารณ์)
4.7
letshappy

hello, i have more then 7 year experience in development and i am ready to make all changes waiting for your reply thanks Relevant Skills and Experience have a look to my reviews thanks Proposed Milestones €100 EUR - เพิ่มเติม

€200 EUR ใน 3 วัน
(5 บทวิจารณ์)
4.3
glennwilkins

sir pm me i can finish this within 5 hours max . Relevant Skills and Experience sir pm me i can finish this within 5 hours max . Proposed Milestones €50 EUR - sir pm me i can finish this within 5 hours max . €50 EUR เพิ่มเติม

€100 EUR ใน 0 วัน
(16 บทวิจารณ์)
4.0
€100 EUR ใน 3 วัน
(4 บทวิจารณ์)
4.1
€147 EUR ใน 3 วัน
(6 บทวิจารณ์)
3.8
gatecorp

[login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Some project I just done , you can take a look . Relevant Skills and Experience Working good with HTML, CSS, JS, PHP, MYSQL , เพิ่มเติม

€30 EUR ใน 1 วัน
(14 บทวิจารณ์)
3.7
ketangodhani10

I have 3+ years experience in the .Net technologies, and a strong educational background featuring a master degree in Computer Science Relevant Skills and Experience -Strong database knowledge, Entity Framework. -Exte เพิ่มเติม

€55 EUR ใน 3 วัน
(6 บทวิจารณ์)
3.5
€155 EUR ใน 3 วัน
(5 บทวิจารณ์)
3.9
Webtechballoons

Hello Sir, We will happy to Make changes on existing website. I have read your requirement and also checked attached file and we will happy to Make changes on existing website. I’m pleased to inform you that w เพิ่มเติม

€200 EUR ใน 3 วัน
(4 บทวิจารณ์)
3.3
Meenutechnology

Hi , Greetings! from Meenutech We have read and understood your need. We have work with the similar type of project we are confident about the [login to view URL] like to clarify few points, it would be better to have a d เพิ่มเติม

€155 EUR ใน 3 วัน
(3 บทวิจารณ์)
3.3