ยกเลิก

eCommerce site development

This position is a contract to permanent hire position for our client

located in Denver. It will be a lead technical development position

primarily utilizing MS Commerce Server 2002 for the development of an

eCommerce application.

Requirements for this position include previous experience developing

an eCommerce application, at least 1 year exp with MS Commerce 2000

or 2002 and a strong web development background (exp with .NET

technologies or object oriented development).

ทักษะ: .NET, Java, ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : web development in java, web development hire, web development ecommerce, web development client contract, web development background, hire web development, hire development, hire contract, ecommerce web development c#, development application web, contract to hire position, contract hire, application site web, web development technologies, java for web development, web development for java, development web, web site position, web development net, web development java, utilizing, technical site, object oriented, lead development, java web application development

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) San Francisco, United States

หมายเลขโปรเจค: #265

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $50 สำหรับงานนี้

hakieu

I have 6 years experience to develop ecommerce site using Java, JSP

$50 USD ใน 180 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
acarson

I\'m a Denver Area Software Engineer that has over 5 years experience developing custom E-commerce Solutions. I\'ve been using .NET since the beta\'s and I also have a strong web development background. Not sure ho เพิ่มเติม

$50 USD ใน 180 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0