ยกเลิก

build the java program to detect and manipulate objects in image

i want a program that will recognize objects through given image and also measure the distance between two different objects.

the program should be able to do image processing and dimension measurement(length width height and diameter). you should make an interface of it to cnc machine that is expected.

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, การเขียนโปรแกรม C++, Java, Python

ดูเพิ่มเติม : opencv java tutorial pdf, object recognition code in java, opencv java api, opencv java face detection, object detection using opencv java, opencv tutorial java, object detection using opencv java source code, opencv 3 java tutorial, build a java program, java program code extract feature image, java program image shape features, java program image processing extract image, remove small objects image java, java program read scanned image convert csv mysql, java moving objects image background

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Pune, India

หมายเลขโปรเจค: #14922806

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹6851 สำหรับงานนี้

moeenahmed21

I am an experienced Java developer. I will do your project. Feel free to contact me for further discussion. Regards, Moeen Ahmed Relevant Skills and Experience Java Computer Vision Artificial Intelligence Proposed M เพิ่มเติม

₹5000 INR ใน 3 วัน
(18 บทวิจารณ์)
4.4
₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
DanielV10

I can do this quite easily - have done a lot of image manipulation in java before. Will take less than a day Relevant Skills and Experience 15 years of java programming experience Proposed Milestones ₹7777 INR - Deli เพิ่มเติม

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0