ปิด

Java Speex Applet

Needed: Java Applet that incorporates JSpeex codex to play a Speex encoded file. See the JSpeex site for details. Applet will be released under GPL.

ทักษะ: Java

ดูเพิ่มเติม: speex applet, java speex, speex java, jspeex applet, speex java applet, play speex file java, applet speex, jspeex voip, jspeex play file, java applet speex, java play speex, speex applet java, java play, java file, java c, gpl, encoded, c java, applet, jspeex java, jspeex, play java, applet java, details, site java

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #177

freelancer จำนวน 4 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $148 สำหรับงานนี้

alien0110

I can do it for as low as $50.

$50 USD ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
dmc82

The extra money put in will allow me to do an exceptional job, unless a rushed implementation is what is desired.

$200 USD ใน 14 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
xerxes

Hi i can take this up. I have been working on an audio/ Video VOIP software for my company.I will be able to handle your project.

$300 USD ใน 8 วัน
(0 บทวิจารณ์)
2.0
khurram

I have worked in Applets that run audio files. All I need to do is to change the file format at the back end. I can do this project in a few days.

$40 USD ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0