ปิด

Tally API Developer

Roles and responsibilities

1. Create XML request / response for Payments push to Tally and testing using any REST client like Advanced Rest Client or Postman.

2. Create XML request / response for Sales order with GST push to Tally and testing using any REST client like Advanced Rest Client or Postman.

3. Implementation of (1) and (2) using Java / C#.

ทักษะ: Java, Tally Definition Language, XML

ดูเพิ่มเติม : tally integration with xml, tally api for php, tally.erp 9 integration capabilities, tally integration with java, tally integration with .net application, tally integration with php code, tally integration with java source code, tally to web service using http interface, web developer roles and responsibilities, senior java developer roles and responsibilities, html5 developer roles and responsibilities, sample roles responsibilities document j2ee developer, roles responsibilities java web developer, roles responsibilities java spring, roles responsibilities commerce net developer application developer

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #14865807

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹583/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

₹500 INR / ชั่วโมง
(2 บทวิจารณ์)
5.3
₹638 INR / ชั่วโมง
(2 บทวิจารณ์)
4.6
panjvirsingh

I have excellent expertise in this area, in fact I worked on such project 10 days ago. I would like to offer myself a probable candidate assignment as I am confident of delivering quality output. I have 7 years of เพิ่มเติม

₹638 INR / ชั่วโมง
(13 บทวิจารณ์)
3.8
dhanaselvam

Hi I have enough experience in creating tally xml request to insert the records in to tally db through C# . So sure i can work for you inbox me to discuss in detail

₹500 INR / ชั่วโมง
(1 บทวิจารณ์)
2.4
₹638 INR / ชั่วโมง
(6 บทวิจารณ์)
2.1