ปิด

Bom city integration

Small project on multi vendor app with the following technology

Full stack developer

Front end UI - reactjs, JavaScript, css

Back end - node.js, Java

database - MySQL, postgres , DynamoDB

Cloud platform - aws experience

Micro services development experience

Interested can send their quote and samples to discuss further *Removed by Admin*

Freelancers from Chennai are most welcome

ทักษะ: Angular.js, Java, Javascript, node.js, NoSQL Couch และ Mongo

ดูเพิ่มเติม : arena software, plm integration, arena plm review, arena login, arena eqms, arena plm tutorial, arena plm demo, arena plm, java database entry program, simple java database projects, iphone development mysql database webapp, java database form application ecplipse, sample java database gui program, country state city mysql database, java database connectivity gui event handling, java database duplicate, java database bank, dynamic list box java database, login java database, healthcare java database

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #17493594

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹13426 สำหรับงานนี้

kanhay

Hi, I have overall 8 yrs experience in Software Development(UI) in various domains like Bank/CRM/Network/Mobile/E-commerce etc, But specially in new technologies like Node Js, Typescript, Express Js, MongoDB, MySQL, po เพิ่มเติม

₹16666 INR ใน 20 วัน
(9 บทวิจารณ์)
3.7
₹11111 INR ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
myappsdevelopers

Hey **Immediate Start** I am expert with 10+ years of experience in creating & designing App & Website Android , Ios Application , shopify/eCommerce websites, PHP, HTML/CSS simple to complex websites. Kindly r เพิ่มเติม

₹12500 INR ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0