เปิด

create training/tutorial project videos for various language

I am looking for the educational Java/C++/.Net/Kotlin/other language Actual Project videos (step by step) for the Beginners/advance users ( 1hr to 4hr)

Just record your screen and in the background, you can explain in English (or you can put onto white screen, if you don’t want to speak)

also refer below link [login to view URL]

no need to show your face or mention your name

if you are interested, create your sample video and share the drive link with us, if we like it we will go ahead with offer

any queries / doubts, do ask us

ทักษะ: JavaScript, Kotlin, การเขียนโปรแกรม C++, Mobile App Development, Machine Learning (ML)

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 รีวิว ) India

หมายเลขโปรเจค: #32641007

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $30 สำหรับงานนี้

ggguest44

Hi User! I knew a lot of language such as Python, C, C++, Java, Javascript, HTML, CSS, PHP I would prefer more paid money but nah, it does not matter since i do this for both learning and paid. And I can't talk and vid เพิ่มเติม

$30 USD ใน 2 วัน
(0 รีวิว)
0.0