ปิด

Dot Net Developer

1). 3+ yrs Experience in Asp.Net Web Application Development using .Net fw3.5 and above.

2). WebForms Development

3). Ajax Webforms for User Interface.

4). AspNet Page Life Cycle.

5). DataBase Sql programming, Stored Procedures, Joins.

6). for 5+ yrs Experience: Layered Programming, SOC(Separation of concerns) implementation in Webforms Development

7). for 5+ yrs Experience: Publishing, Hosting Web application on IIS, webfarming configuration on IIS, web application performance tuning.

[login to view URL]

------------------

1). 3+ yrs having Development Experience on AspNet MVC

2). jQuery, Knockoutjs, Angularjs or other JavaScript MVVM

3). Extensively worked on Database programming preferably Oracle and/or SQLServer with Stored Procedures, Advanced SQL Queries

ทักษะ: ASP.NET, การเขียนโปรแกรม C#, Javascript, Microsoft SQL Server, MVC

ดูเพิ่มเติม : dot net developer jobs in usa, .net jobs in usa for freshers, .net developer jobs usa, .net developer jobs in usa on c2c, .net jobs in usa for h1b, dot net developer jobs near me, dot net developer job description, dot net developer salary, dot net developer jobs in new zealand, indian dot net developer, hire dot net developer in mumbai, freelance dot net developer in vizag, dot net developer, need dot net developer, dot net developer burdwan, freelance telecommute dot net developer, freelancer dot net developer software project, dot net developer internees karachi, dot net developer rawalpindi pakistan, panthosoft ltd dot net developer

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #16301429

freelancer 39 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹26053 สำหรับงานนี้

rkatoch

*** Expertise in Microsoft Technologies( ASP.NET,C#, MVC, MSSQL, having 10+ years experience)*** Hello Dear, I have read your requirements for ASP.NET, C# Programming, Javascript, Microsoft SQL Server, MVC I hav เพิ่มเติม

₹33333 INR ใน 10 วัน
(12 บทวิจารณ์)
6.8
Raitechintro

Hello, I read the details and willing to discuss with you to understand your requirement. I have more than 7 years of web development experience on ASP.NET MVC platform. Please let me know your preferred time to discus เพิ่มเติม

₹33333 INR ใน 10 วัน
(48 บทวิจารณ์)
6.3
contactsapphire

Hi there! My name is Parth. I've read your brief and can see that you need .net developers. We are highly qualified for this project and would love to speak with you further about taking this project on. We ar เพิ่มเติม

₹34430 INR ใน 10 วัน
(14 บทวิจารณ์)
6.1
lalitatmt

Hi there, Hope you are doing well. I am having 13+ years of experience with .NET & I worked as a fullstack developer with desktop, web & mobile applications. I am expert with asp. net mvc, C#, ionic, cordova, angula เพิ่มเติม

₹41666 INR ใน 30 วัน
(13 บทวิจารณ์)
5.6
more123456

I have more than 10 years of experience in .NET Development with hands on experience in all the .NET related technology stack. I have completed more than 200 Projects for various clients. Check Portfolio and reviews fo เพิ่มเติม

₹25000 INR ใน 10 วัน
(15 บทวิจารณ์)
5.6
daisoftware123

Hi, I have gone through your REQUIREMENT. I can help you in this as I have much EXPERIENCE in Asp.net, C#, MVC, JSON Web services , ATOM Web services. Can we discuss the REQUIREMENT in detail? We work on d เพิ่มเติม

₹12500 INR ใน 10 วัน
(12 บทวิจารณ์)
4.8
carlosperezit

Hi I'm an expert in .Net technologies and SQL Server. I have been working in software development for the last 20 years I'm a specialist in web solutions and desktop applications I'm also available 24 x 7 Regard เพิ่มเติม

₹27777 INR ใน 10 วัน
(25 บทวิจารณ์)
5.0
Rohaanshinde123

Hello, We’re are a Microsoft partner with a team of 15+ developers working on .Net (C#, Asp.Net, MSSQL), PHP (Core php, Laravel, CodeIgnitor and MySQL), IoT, Azure and Mobile App Development. We can surely help y เพิ่มเติม

₹25000 INR ใน 20 วัน
(7 บทวิจารณ์)
3.8
ieota

Hey mate, Thanks for sharing your requirements on Freelancer as I have gone through your job post and well understood your requirements as you are in a search of veteran and professional ASP.NET MVC developer and I เพิ่มเติม

₹27777 INR ใน 10 วัน
(12 บทวิจารณ์)
4.1
mayankinnovative

A proposal has not yet been provided

₹22222 INR ใน 10 วัน
(7 บทวิจารณ์)
2.8
sahumk2000

Hi Greetings of the Day, I understood requirement, I am interested in this task, I am full time freelancer carrying 13 yrs of experience in Mobile development, Web and Windows development using ASP.Net, MVC, C#, เพิ่มเติม

₹27777 INR ใน 10 วัน
(6 บทวิจารณ์)
3.1
₹27777 INR ใน 15 วัน
(5 บทวิจารณ์)
2.6
sanjayjoshi77731

Hi there, In my 8+ years as a full stack developer, I have successfully delivered numerous web solutions to my clients. I am confident I can do this project for you. I have checked your project description.i will bui เพิ่มเติม

₹12500 INR ใน 10 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.2
₹20000 INR ใน 10 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.2
₹16666 INR ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.8
AavadeshPatel

From last 8 years, I am working in .NET development, encompassing analysis, design, development, and execution of business applications. Relevant Skills and Experience I have worked in Angularjs, Angular 2, Asp.net MV เพิ่มเติม

₹22222 INR ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.9
w3weboptimizatio

A proposal has not yet been provided

₹16666 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
deeptisangwar5

Hello, You are looking for a .net developer(in API calls also).I having 5+ years experience in .net. I feel that I am suitable for the job. I am highly interested to work for you. I have ve เพิ่มเติม

₹28888 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
ARSheriff

*** Expertise in Microsoft Technologies( having 12+ years experience)*** Hi, I have read your requirements for ASP.NET, C# Programming, Javascript, Microsoft SQL Server, MVC I have 3 years of experience as a C# เพิ่มเติม

₹38888 INR ใน 43 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0